جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷

مراسم اعطای پروانه بین المللی استاندارد محصول (کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت) سازمان بین المللی سیتی وان به کافه رستوران لقانطه با ۱۱۲ سال قدمت

کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه
کافه رستوران لقانطه