110

نمایندگی های خارج از کشور

نمایندگی اسپانیا

نماینده مسئول: آقای پروفسور هارش وارما

نشانی: Cl pastora impersious2, 15A 28036 Madrid-Spain

تلفن: 0034650402130

فکس:

ایمیل: harshvarma@yahoo.com , international@siti1.org

نمایندگی ترکیه

نماینده مسئول: آقای چتین سلمان

نشانی: Halkali Merkez, Mh. Zeynebiye., Menekse sk. No. 31-33B K. Cekmece ISTANBUL/ TURKEY

تلفن: 00902126935642

فکس: 00902125487695

ایمیل: c.salman7272@gmail.com , turkey@siti1.org

نمایندگی فرانسه

نماینده مسئول: آقای دیوید دوبیزه

نشانی: Alliance & Co // 144 Monlevrain, France

تلفن: 0033630172621

تلفن ایران : 09194378132

ایمیل: allianceexport@orange.fr ، france@siti1.org

نمایندگی گرجستان

نماینده مسئول:آقای پروفسور کاخا شنگلیا

نشانی: 10 A. Poltikovskaia Str.Tbilisi o186, Georgia

تلفن: 00995322377777 ، 00995595149999

فکس: 009953223313226

ایمیل: president@cu.edu.ge , georgia@siti1.org

نمایندگی امارات متحده عربی

نماینده مسئول:هاشم فغانی زاد طهرانی

نشانی: امارات متحده عربی

تلفن: 0033630172621

تلفن ایران :00989123703620

ایمیل: uae@siti1.org

نمایندگی آمریکا و کانادا

نماینده مسئول:خانم لاله حق پرست

نشانی: USA

تلفن: 001876539773

تلفن ایران: 09193237986

ایمیل: usa@siti1.org ، canada@siti1.org