110

مشتریان سیتی وان

مشتریان سیتی وان

 • سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي صنعت گردشگري
 • اتحاديه و انجمن هاي ملي گردشگري، هتلداري، ايرلاين ها و رستورانها
 • سازمانهاي دولتي مديريت مقاصد گردشگري در سطح ملي و محلي
 • كليه مراكز اقامتي و هتلداري، ويلاها و خانه هاي استيجاري
 • كليه رستورانها و مراكز پذيرائي، سفره خانه ها، مراكز فست فوود (غذاي آماده) و فروشگاههای عرضه خدمات به گردشگران
 • آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتي
 • توليد كنندگان مواد غذائي
 • توليدكنندگان مواد داروئي و بهداشتي
 • بيمارستانها و مراكز درماني
 • توليدكنندگان صنايع دستي
 • شركتهاي حمل و نقل اعم از هوائي، دريائي و زميني
 • ساير خدمات گردشگري