110

جوایز بین المللی سیتی وان

جوایز بین المللی سیتی وان برای گردشگری حلال و گردشگری علایق ویژه

جوایز بین المللی سیتی وان

موسسه بین المللی سیتی وان یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز فعال در حوزه پژوهش در گردشگری با علایق ویژه و موضوعات مرتبط و مورد علاقه و توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. هدف اصلی این موسسه گسترش فرهنگ و ترویج جنبه های انسانی گردشگری با تمرکز بر تعالی روح و روان، حمایت از جوامع محلی و در نهایت توسعه گردشگری حلال در بالاترین درجه می باشد.

یکی از مهمترین اهداف موسسه، شناسائی مدیران و کارآفرینان برجسته و اعطای جایزه برترین به آنان در چهار حوزه اصلی زیر است:

  • مدیران ارشد، کارآمد و حرفه ای که فعالیتها و آثار آنان الهام بخش دیگران است
  • پژوهشگران پیشتاز که موضوعات و فعالیتهای جدید آنان در راستای اهداف سیتی وان باشد
  • کارآفرینان برتر در حوزه گردشگری با علایق ویژه، و
  • پروژه های ابتکاری در بخش گردشگری حلال که باعث معرفی و اعتلای گردشگری حلال باشد


این جوایز بصورت دوسالانه در یک مراسم باشکوه در مادرید اسپانیا بعنوان یکی از جاذبه های پیشتاز جهان و مقر سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) اهدا می گردد. این جوایز از طریق یک فرایند شفاف و بیطرفانه مطابق با استانداردهای بالای بین المللی اهدا خواهد شد. اعطای این جوایز بر اساس قضاوت یک هیئت داوری عالی متشکل از مسئولان حرفه ای و مشهور جهان در عرصه گردشگری و مجموعه های مرتبط صورت خواهد گرفت.

شایسته یادآوری است، حق اعطای جایزه بین المللی گردشگری حلال به فعالان اقتصادی برتر این حوزه، برای نخستین بار در جهان، به موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه (SITI 1) واگذار گردیده است.

الف - جایزه مدیر برتر

این جایزه به سه نفر از بهترین مدیران اعطا می شود که نتیجه تلاش، ابتکارات و فعالیتهای آنان بیشترین آثار مثبت و ملموس را در توسعه صنعت گردشگری و بهبود زندگی بشر داشته است. علاوه بر گواهینامه مدیریت برتر سیتی وان، برندگان مبالغ نقدی زیر را نیز دریافت خواهند کرد:

3

جایزه سوم

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

مبلغ 500 هزار دلار

2

جایزه دوم

مبلغ 100 هزار دلار

3

جایزه سوم

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

مبلغ 500 هزار دلار

ب - جایزه پژوهش برتر

این جایزه به موسسات پژوهشی و پژوهشگران اعطا می شود. سه نفر از پژوهشگران و مدیران مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر جهانی می توانند این جوایز را دریافت کنند. موسسه پژوهشی یا شخص محقق بایستی یک اثر پژوهشی را انجام داده باشد که تاثیر ماندگاری بر صنعت گردشگری و کشف منابع جدید گردشگری داشته باشد. ایده اصلی فلسفه این جایزه شناسائی و قدردانی از علوم و دانش جدید در عرصه گردشگری است که منافع آن به کل صنعت گردشگری رسیده باشد. علاوه بر گواهینامه پژوهش برتر سیتی وان، برندگان مبالغ نقدی زیر را نیز دریافت خواهند کرد:

3

جایزه سوم

(پژوهشگر برتر)

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

(دانشگاه یا موسسه مشابه)

مبلغ 500 هزار دلار

2

جایزه دوم

(مراکز پژوهشی گردشگری)

مبلغ 100 هزار دلار

3

جایزه سوم

(پژوهشگر برتر)

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

(دانشگاه یا موسسه مشابه)

مبلغ 500 هزار دلار

ج - جایزه کارآفرینی گردشگری علایق ویژه

این جایزه به سه نفر از کارآفرینان برتر بخش خصوصی در صنعت گردشگری اعطا می شود که در توسعه و ترویج گردشگری علایق ویژه مشارکت فعال داشته اند. فعالیتهای آنان باسیتی الگوهای جدید گردشگری را معرفی کرده باشند که به جوامع محلی و گردشگری داخلی کمک کرده و مقاصد و فعالیتهای جدیدی را بوجود آورده باشند. علاوه بر گواهینامه گردشگری علایق ویژه سیتی وان، برندگان مبالغ نقدی زیر را نیز دریافت خواهند کرد:

3

جایزه سوم

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

مبلغ 500 هزار دلار

2

جایزه دوم

مبلغ 100 هزار دلار

3

جایزه سوم

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

مبلغ 500 هزار دلار

د - جایزه نوآوری گردشگری حلال

این جایزه به کشورها، واحدهای اقامتی، ایرلاینها، مراکز سفر و گردشگری که خدمات و نتیجه فعالیتهای آنها بر توسعه و ترویج گردشگری حلال و امکانات و خدمات مرتبط با گردشگری حلال متمرکز باشد. علاوه بر گواهینامه گردشگری حلال سیتی وان، برندگان مبالغ نقدی زیر را نیز دریافت خواهند کرد:

3

جایزه سوم

(خدمات)

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

(کشور)

مبلغ 500 هزار دلار

2

جایزه دوم

(سازمان)

مبلغ 100 هزار دلار

3

جایزه سوم

(خدمات)

مبلغ 50 هزار دلار

1

جایزه اول

(کشور)

مبلغ 500 هزار دلار

کاندیداهای جوایز در رده های مختلف، تنها به شرطی پذیرفته می شوند که هر کاندیدا در دو سال گذشته فعالیت برجسته ای انجام داده باشد که آثار ماندگاری در صنعت گردشگری داشته باشد. برای داوطلبان، عضویت در یکی از شبکه های تخصصی سیتی وان اجباری است:

  • برای برندگان گروه الف: شبکه نخبگان سیتی وان
  • برای برندگان گروه ب: شبکه پژوهشی سیتی وان
  • برای برندگان گروه ج : شبکه گردشگری با علایق ویژه
  • برای برندگان گروه د : شبکه گردشگری حلال