110

اعتبار سنجی و ارزشیابی

درجه بندی، اعتبارسنجی و ارزشیابی

در این بخش، كلیه مراكز خدمات گردشگری با محوریت گردشگری با علائق ویژه و گردشگری حلال و ارزیابی دقیق علمی و كارشناسی با شاخص های زیر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن تمامی شرایط و پیش نیازها موفق به دریافت گواهینامه اعتبارسنجی موسسه سیتی وان (SITI 1 RAV) خواهند شد.

  • استفاده از نمادها و عناصر گردشگری با علائق ویژه با تمركز بر تقویت توان بومی و محلی
  • اختصاص بخشی از امكانات و خدمات برای استفاده مسلمانان
  • نیروی انسانی آموزش دیده و آشنا به موضوعات گردشگری حلال
  • معروفیت و سابقه مثبت در ارائه خدمات استاندارد جهت كسب رضایت مشتریان
  • تاثیر برنامه ها و ابتكارات هر مجموعه در تعالی روح و روان گردشگران.