110

استاندارد و گواهینامه

استاندارد و گواهینامه گردشگری حلال

الف: استاندارد گردشگری حلال

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگیهای پایه برای گردشگری حلال، منطبق بر آموزه های شریعت مقدس اسلام و الگوهای کارکردی و فعالیتی آن در هر مرحله از روند گردشگری بر طبق تعاریف و کلیات مطرح شده در این استاندارد می باشد به نحوی که فرآیند و فعالیت استاندارد منطبق با احکـام و قوانیـن اسـلام، منطبق با الـزامات مذهب مبین فقـه جعـفری (علیه السلام) و نظریات فقهی علمای جهان اسلام، بویژه مرجع عالیقدر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی (مد ظله العالی) مبدع استاندارد جهانی گردشگری حلال باشد. گفتنی است نسخه استاندارد گردشگری حلال تدوین شده در این موسسه با کد ملی شماره 19933 مرجع در دی ماه سال 1394 به تصویب سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

این استاندارد برای موضوعات ذیل کاربرد دارد:

  • انجام هر نوع فعالیت در حوزه گردشگری منطبق با موازین شرعی اسلام
  • مکانیزم های مورد نیاز جهت ادامه روند گردشگری حلال
  • انجام هر رفتار و کرداری در فعالیت گردشگری منطبق با تعریف گردشگری ارایه شده در این استاندارد
  • محصولات، تولیدات، خدمات و ارایه راه کار برای گردشگری و حوزه های ذینفع آن (مسافران، گردشگران، زائران و ارائه دهندگان خدمات گردشگری حلال)
  • انجام فعالیت های منطبق بر روند و ساختار فرد در زمان انجام فعالیت گردشگری به نحوی که بیشترین میزان تطبیق پذیری با روح و روان انسان در جهت تکامل عنصر بنیادی خانواده باشد.ب: گواهینامه بین المللی گردشگری حلال

مراكز خدمات گردشگری شامل هتلها، دفاتر خدمات مسافرتی، رستورانها، فروشگاهها، بیمارستانها و شركتهای تولید كننده مواد غذائی و آشامیدنی، داروئی و بهداشتی با رعایت استانداردهای فوق و ثبت نام در وبسایت موسسه و بررسی كارشناسی و بازرسی فنی قادر خواهند بود گواهینامه گردشگری حلال موسسه سیتی وان را دریافت كنند.