110

حضور مدیران خانه حلال قزاقستان در موسسه SITI1

مدیران خانه حلال قزاقستان در روز شنبه مورخ 1396/09/18 در موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه حضور یافتند و با مدیران ارشد موسسه به گفتگو و مذاکره پرداختند. 

در این نشست دوستانه و صمیمانه مدیران خانه حلال قزاقستان ضمن ابراز شگفتی از اقدامات انجام شده توسط موسسه برای رشد و توسعه گردشگری حلال، موافقت نمودند که زین پس به عنوان زیر مجموعه و نماینده موسسه در کشور قزاقستان به فعالیت بپردازند. 

گفتنی است، در این نشست همچنین مقرر شد در اسرع وقت تفاهم نامه ای فی مابین طرفین درباره چند و چون و چگونگی همکاری خانه حلال قزاقستان با موسسه بین المللی SITI1- گردشگری حلال، منعقد گردد. 

مشاهده 701 بار