110

مقالات

سازمان بین المللی سیتی وان (گردشگری حلال ) برگزار می کند   اولین کنفرانس بین المللی حلال در کازماتیک  …
به استحضار کلیه متقاضیان شرکت در دوره دکتری مدیریت گردشگری حلال می رساند، نظر به اینکه ظرفیت هر دوره ۲۵…
شماره پروانه محصول حلیت، سلامت و کیفیت (استاندارد محصول ) و گواهینامه بین المللی و  همچنین نشان جهانی گردشگری حلال…
معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: موسسه حلال جهانی مجوز مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا…
فا آنلاین>سلامت>معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، گفت: موسسه حلال جهانی مجوز مرکز تحقیقات حلال سازمان…
در پرتو لطف و عنایت پروردگار یکتا، دهکده گردشگری خانواده عباس برزگر بر اساس استاندارد جهانی گردشگری حلال مورد ارزیابی…
با عنایت به این­ مهم که دهکده گردشگری خانواده عباس برزگر براساس استانداردهای علمی و مطالعاتی موسسه بین المللی توسعه…
صفحه1 از2