110

سفبر هیات دانشگاه قفقاز گرجستان به شهر تاریخی کاشان

هیات 23نفره دانشگاه قفقاز گرجستان که به دعوت موسسه بین¬المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه به ایران آمده بودند، در روز پنج¬شنبه 5/12/1395 با برنامه ریزی مدیران موسسه و همراهی تنی چند از آنان به شهر تاریخی کاشان سفر نمودند.

در این سفر، هیات دانشگاه قفقاز جدا از گردش در سطح شهر و خرید سوغات و رهاورد از مناطق تاریخی شهر چون باغ فین، خانه بروجردی¬های، خانه طباطبایی¬ها و ... نیز بازدید به عمل آوردند و جلوه¬هایی از فرهنگ و تمدن کهن ایران را از نزدیک مشاهده کردند.

Read 1060 times
More in this category: « UN ACADEMIC IMPACT (HALAL TOURISM)